Kennismaken KC De Samenstroom

Spreekt de Samenstroom je aan en wil je meer weten?
Je bent van harte welkom!

We maken graag een afspraak met je om een rondleiding te geven.
Je kunt bellen naar 0492-361419 en vragen naar de teamleiders:
Harm van Hal (kindcentrumleider)
Daniëlle van Montfoort (adjunct jonge kind)
Manon Emonds (adjunct oudere kind)

Of stuur een e-mail naar:
Harm van Hal harm.vanhal@stichtinggoo.nl
Daniëlle van Montfoort danielle.vanmontfoort@stichtinggoo.nl
Manon Emonds manon.emonds@stichtinggoo.nl 

Bij een rondleiding zie je het kindcentrum in werking: vanuit welke visie er wordt gewerkt, wat geeft een veilig pedagogisch klimaat, hoe zien de ruimtes eruit, hoe verloopt een dag bij kinderopvang, peuteropvang en het onderwijs? Wat wordt er gedaan bij de buitenschoolse opvang en in welke ruimtes verblijven zij? Hoe wordt de zorg voor de kinderen georganiseerd? Op welke manier wordt er onderwijs gegeven? Je ziet hoe de kinderen spelen en leren.
Je krijgt een goede indruk van de sfeer op ons kindcentrum. Stel gerust je vragen tijdens de rondleiding.

We ontmoeten je graag!