Doorgaande lijn

Opvang en onderwijs: in de praktijk zijn het vaak twee verschillende fases in het leven van een kind. Wij doen er alles aan om de overgang van opvang naar de basisschool zo soepel mogelijk te laten verlopen. We brengen de ontwikkeling van 0 tot 13 jaar in beeld en stemmen het aanbod van activiteiten af op deze ontwikkeling. Opvang en onderwijs kijkt en spreekt dus op dezelfde manier naar en over een kind.

3+ groep
Gaat je kindje bijna naar de basisschool? Onze 3+ groep zorgt ervoor dat de overgang van peuter naar kleuter zo soepel mogelijk verloopt. Kinderen worden in de 3+ groep extra voorbereid op school. Zo wordt er gewerkt met dagritmekaarten en een kiesbord. Verder leren ze liedjes, versjes en rituelen die ook in de kleutergroepen worden aangeboden. Bovendien nemen de 3-jarigen regelmatig een kijkje bij de kleuters. Ze spelen samen, werken aan hetzelfde thema of bezoeken samen een viering. Zo kennen de peuters de omgeving, de oudere kinderen en de leerkrachten al als ze daadwerkelijk naar school gaan.