Kennismaken

Spreekt Kindcentrum De Samenstroom je aan en wil je meer weten? Tijdens een rondleiding zie je precies hoe het eraan toegaat bij ons. Terplekke kun je natuurlijk allerlei vragen stellen. Wat doen kinderen op de bso? Op welke manier wordt onderwijs gegeven? Tijdens een rondleiding krijg je antwoord op al die vragen én een indruk van de sfeer op ons kindcentrum. We ontmoeten je graag.

We maken graag een afspraak met je om een rondleiding te geven. Je kunt bellen naar 0492-361419 en vragen naar de (adjunct) kindcentrumleiders, of stuur een mail: