Basisschool

Wanneer je kind 4 jaar wordt, is het tijd voor de basisschool. Wij vertellen je graag hoe wij het onderwijs op onze basisschool vormgeven.

Voor het eerst naar school
Kinderen die kort voorafgaand of in de zomervakantie zelf jarig zijn (juni, juli, augustus), starten in het nieuwe schooljaar. Ook kinderen die net na de zomervakantie (voor 1 oktober) 4 jaar worden, starten aan het begin van het nieuwe schooljaar. Zo kunnen zij twee volledige schooljaren kleuteronderwijs volgen. Is een hele schoolweek in het begin nog te vermoeiend voor je kind? Dan kan er in overleg met de leerkracht(en) besloten worden om te starten met halve dagen. Vanaf 5 jaar is je kind officieel leerplichtig.

Ruim voordat je kind start op school, vindt er een intakegesprek plaats met een leerkracht en jou als ouder/verzorger. Voor kinderen die intern vanuit de peuteropvang of dagopvang doorstromen naar school, vindt een warme overdracht plaats.

Voor het eerst naar (een nieuwe) school gaan is natuurlijk hartstikke spannend. Daarom doen we er alles aan om je kind een fijne start te geven. Begint je kind in het nieuwe schooljaar? Dan mag het naar het doorschuifmoment komen. Tijdens dit moment, vlak voor de zomervakantie, maken kinderen en aanstaande leerkrachten alvast kennis met elkaar. Als er ingestroomd wordt in de loop van het schooljaar, wordt een wenmoment ingepland.

Groepen
De basisschool telt 19 groepen. Soms wordt er gekozen voor een combinatiegroep (bijvoorbeeld groep 3 en 4 samen), maar meestal zijn de klassen 'homogeen' (dus groep 3 en 4 apart van elkaar).

Do Good Feel Good
Bij Kindcentrum De Samenstroom zijn we van mening dat leren alleen lukt als het veilig voelt voor kinderen: iedereen hoort erbij. Daarom hebben we zes hele duidelijke regels met elkaar afgesproken over hoe we met elkaar om willen gaan We besteden veel aandacht aan deze regels. Iedereen houdt zich eraan, je kunt er niet omheen!

Ook besteden we veel aandacht aan elkaar leren kennen. Dat geldt voor zowel de leerkracht als de kinderen. Wie ben ik? Wie ben jij? Wie zijn wij als groep? Zo zorgen we voor een veilige en positieve sfeer, in verbinding met elkaar. Iedereen voelt zich vanaf het eerste moment welkom, gezien en gehoord.

Meer informatie over Do Good Feel Good vind je hier.

Faciliteiten
Het hoofdgebouw beschikt over veertien leslokalen, een speel-leerplein in de aula, een schoolbibliotheek en een gymzaal voor de peuters en kleuters. In de units naast het hoofdgebouw bevinden zich nog vijf leslokalen. Ook zijn er allerlei werkruimtes voor kinderen en medewerkers. Achter het gebouw staat een sporthal, waar gebruik van wordt gemaakt voor de lessen bewegingsonderwijs.

Schooltijden
De schooltijden binnen ons kindcentrum zijn voor alle kinderen op maandag, dinsdag en donderdag van 08.30 tot 14.45 uur en op woensdag en vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. Elke ochtend is er een speelkwartier van 15 minuten. Op maandag, dinsdag en donderdag is er een lunchpauze van 15 minuten en spelen de kinderen daarvoor of daarna nog 30 minuten buiten. In totaal volgen de kinderen 24,5 uur per week onderwijs.

Activiteiten
Elk schooljaar zijn er speciale activiteiten voor kinderen. Hierbij kun je denken aan een sinterklaasfeest, kerstviering, carnavalsfeest, Koningsspelen of een schoolreis. Daarnaast worden er voor specifieke jaargroepen nog extra excursies of activiteiten gepland. Ook de verjaardagen van kinderen en medewerkers laten we niet ongemerkt voorbijgaan.

Bieb for you
Als kindcentrum kiezen we ervoor om pas vanaf groep 5 (intensiever) digitaal te werken. Vrij lezen in een boek? Daar maken we echt tijd voor in de klas. De school heeft namelijk een prachtige bibliotheek voor kinderen en leerkrachten. In de schoolbieb gebruiken we een geautomatiseerd uitleensysteem. Zo kunnen we bijhouden hoeveel er geleend en hopelijk ook gelezen wordt. De boeken in de schoolbibliotheek zijn op thema geplaatst in plaats van op moeilijkheidsgraad (uitgezonderd de eerste leesboekjes). Zo kunnen de kinderen een boek kiezen dat hen aanspreekt. Dat heeft een groot voordeel. Is het niveau namelijk een beetje te hoog? Doordat de thema's de kinderen aanspreekt, zullen kinderen net wat meer moeite doen om de teksten te lezen en te begrijpen. We bekijken regelmatig welke nieuwe boeken (en nieuwe thema's) we aanschaffen om onze bieb up to date houden. Kinderen kunnen dan ook zelf hun wensen aangeven. Openingstijden Onze schoolbieb is open van 8:30 - 9:00 uur. Ouders helpen de kinderen bij het uitlenen van de boeken.

Kinderraad
Ons kindcentrum heeft een kinderraad. Dit is een groep enthousiaste kinderen uit de groepen 5 tot en met 8 die zijn gekozen als vertegenwoordiger van hun groep. Er is ook een kind afgevaardigd vanuit de bso. De kinderen uit de kinderraad luisteren naar wat er leeft en praten daarover met de (adjunct) kindcentrumleider. Zij hebben ook een actieve rol wanneer er besluiten worden genomen of acties worden uitgezet.