Oudervereniging

Binnen ons kindcentrum is een oudervereniging actief. De leden van de oudervereniging helpen bij allerlei activiteiten die voor de kinderen worden georganiseerd. Ze nemen deel aan de commissies die activiteiten voorbereiden als het sinterklaasfeest, de kerstviering, carnaval, eindejaarsfeest enzovoorts. 

Voor een aantal activiteiten doet het kindcentrum een beroep op de ouders in de vorm van de vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt bepaald in de jaarvergadering van de oudervereniging en is momenteel €20,00 per kind per schooljaar. Voor kinderen die vanaf 1 januari instromen bedraagt de ouderbijdrage €10,00. De KC-raad heeft instemmingsrecht over verandering van de ouderbijdrage. Je wordt hier middels een brief vanuit de oudervereniging van op de hoogte gesteld. Indien je vragen hebt over de (inhoudelijke) activiteiten van de oudervereniging van Kindcentrum De Samenstroom, stuur dan een mail naar ov.samenstroom@stichtinggoo.nl .