Basisschool

Wanneer je kind 4 jaar wordt, mag hij of zij naar de basisschool. Wij vertellen je graag hoe wij het onderwijs op onze basisschool vormgeven.  

Voor het eerst naar school  

Kinderen die kort voor of in de zomervakantie jarig zijn (maanden juni, juli, augustus), starten in het nieuwe schooljaar. Ook kinderen die net na de zomervakantie (voor 1 oktober) 4 jaar worden, starten aan het begin van het betreffende schooljaar. Zo kunnen zij twee volledige schooljaren kleuteronderwijs volgen. Is een hele schoolweek in het begin nog te vermoeiend voor je kind? Dan kan er in overleg met de leerkracht(en) besloten worden om te starten met halve dagen. Vanaf 5 jaar is je kind officieel leerplichtig.  

Enkele maanden voordat je kind start op school vind er een intakegesprek plaats met een leerkracht en de ouder(s). Voor kinderen die intern vanuit het peuteropvang of dagopvang doorstromen naar school vindt een warme overdracht plaats, voordat je kind start in groep 1. 

Voor het eerst naar (een nieuwe) school gaan is natuurlijk hartstikke spannend. Daarom doen we er alles aan om je kind een fijne start te geven. Begint je kind in het nieuwe schooljaar? Dan mag het naar het doorschuifmoment komen. Tijdens dit moment, vlak voor de zomervakantie, maken kinderen en aanstaande leerkrachten alvast kennis met elkaar. Indien er ingestroomd wordt in de loop van het schooljaar wordt een wenmoment ingepland.  

Groepen  

De basisschool telt 19 groepen en deze zijn als volgt verdeeld; 
drie groepen 0-1, twee groepen 2, twee groepen 3, twee groepen 4, drie groepen 5, twee groepen 6, twee groepen 7, een combinatiegroep 7/8 en twee groepen 8.  

In principe werkt de school met homogene groepen, maar soms kan er om verschillende redenen toch een keuze gemaakt worden voor een combinatiegroep. Elk jaar opnieuw wordt nauwkeurig onderzocht welke groepen geformeerd kunnen worden. De school biedt passend onderwijs aan in de verschillende groepen. Dat doet de school door te kijken wat de kinderen pedagogisch en didactisch gezien nodig hebben. 

Faciliteiten 

Het hoofdgebouw beschikt over veertien leslokalen, een speel-leerplein in de aula, een schoolbibliotheek en een gymzaal voor de peuters en kleuters. In de units naast het hoofdgebouw bevinden zich nog vijf leslokalen. Ook zijn er diverse werkruimtes voor kinderen en medewerkers. Achter het gebouw staat een sporthal, waar gebruik van wordt gemaakt voor de lessen bewegingsonderwijs.  

Schooltijden

De schooltijden binnen ons kindcentrum zijn voor alle kinderen op maandag, dinsdag en donderdag van 08.30 tot 14.45 uur en op woensdag en vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. Iedere ochtend is er een speelkwartier van 15 minuten. Op maandag, dinsdag en donderdag is er een lunchpauze van 15 minuten en spelen de kinderen daarvoor of daarna nog 30 minuten buiten. In totaal volgen de kinderen 24,5 uur per week onderwijs.  
 

Activiteiten  

Elk schooljaar zijn er diverse speciale activiteiten voor kinderen. Hierbij kun je denken aan een sinterklaasfeest, kerstviering, carnavalsfeest, Koningsspelen, schoolreis, enzovoorts. Daarnaast worden er voor specifieke jaargroepen nog extra excursies of activiteiten gepland. Ook de verjaardagen van kinderen en medewerkers laten we niet ongemerkt voorbij gaan.   

Bieb for you

De school heeft een prachtige bibliotheek voor kinderen en leerkrachten. In de schoolbieb gebruiken we een geautomatiseerd uitleensysteem. Zo kunnen we bijhouden hoeveel er geleend en hopelijk ook gelezen wordt. Tevens kunnen de kinderen in dit systeem een leeslogboekje bijhouden. Op die manier worden andere kinderen aangespoord een boek te kiezen.

De boeken in de schoolbibliotheek zijn op thema geplaatst, niet op moeilijkheidsgraad (niveau). Zo kunnen de kinderen een boek kiezen dat hen aanspreekt. Niveau eigenlijk een beetje te hoog? Geen probleem! Doordat het thema aanspreekt, zullen ze meer moeite doen! We hopen dat de kinderen met veel plezier gebruik maken van de prachtige schoolbieb. 

Openingstijden:
Op verschillende dagen in de week in onze schoolbieb geopend, 's morgens van 8:30 - 9:00 uur en/of 's middags van 13:15 - 13:45 uur. Telkens zijn diverse ouders van school betrokken bij het uitlenen van de boeken om de kinderen te helpen.

Voorleestips voor thuis:
- Zoek een rustig plekje.
- Je hoeft niet altijd de letterlijke tekst van een prentenboek voor te lezen.
  Belangrijk is om je kind bij het verhaal te betrekken door dingen aan
  te laten wijzen of door eens te vragen 'wat zou er nu gebeuren?'.
- Laat je kind na het voorlezen het verhaal eens aan jou 'voorlezen'.
- Als je kind ziek is of verdriet heeft, kan een verhaal enorm opbeuren.
- In de openbare bibliotheek "De Lage Beemden" helpen ze je graag bij het vinden van een mooi voorleesboek.